Achter Philadelphiakerkje gelegen Apostelenhof aan de B.W. ter Kuilestraat
 

 
Voor de geschiedenis van de Apostelenhof moeten terug in de tijd naar het jaar 1828 en dan niet naar de B.W.ter Kuilestraat maar naar de Korte Stegge, nu Deurningerstraat.
Daar liet de schatrijke fabrikeur, H. Rierink, die zeer begaan was met het lot van armlastige, oude alleenstaande vrouwen, twaalf kleine woningen bouwen die hij Apostelenhof noemde naar de twaalf apostelen van Jezus… Om, zoals hij dat omschreef; “In de hoop dat het God zal gelieven te geven, dat allen welke daarin overlijden, een zalig sterfuur hebben.”
Hij verbond, zelf fanatiek katholiek zijnde, bepaalde voorwaarden aan de toelating. De dames moesten ouder zijn dan 50 jaar, alleenstaand, armlastig maar bovenal; rooms katholiek.
Tevens golden strenge regels over, opstaan, slapen gaan, bezoek en vooral het bidden.
De voorste twee huisjes stonden met het front naar de straat met daar tussen in een poort die toegang gaf tot het eigenlijke hofje. Deze huizen werden verhuurd om de kosten te dekken. In feite waren er dus maar tien huisjes voor de vrouwen beschikbaar.
In 1862 bij de grote stadsbrand, ging ook de Apostelenhof verloren.
   
Inmiddels had Baurichter, de bekende Apotheker die gehuwd was met een dochter van Rierink, het voorzitterschap van de stichting overgenomen. Hij liet op dezelfde plaats een nieuw Apostelenhof bouwen maar nu met 24 woningen. In feite was dit de eerste stap naar een de georganiseerde bejaardenzorg in Enschede.
Wie daar totaal geen gevoel voor had, was de familie van Heek, zij hadden hun oog laten vallen op de Apostelenhof of liever gezegd op de grond voor de uitbreiding van hun fabriek. Zelf waren ze niet katholiek dus het lot van de vrouwtjes deerde hen niet.
Baurichter probeerde de verkoop tegen te houden of uit te stellen maar wanneer van Heek wat wilde, delfde je tenslotte toch het onderspit. In 1923 werd het complex verkocht waarna van Heek het liet afbreken. Kenmerkend is dat het terrein nog jarenlang onbebouwd bleef..
Baurichter, zich nog steeds verantwoordelijk voelend, bouwde in 1925 een nieuw Apostelenhof aan de B.W.ter Kuilestraat nu weer met twaalf woningen.
Opmerkelijk is dat de oude poort van het eerste hofje alles had overleefd en ook nu weer bij de nieuwbouw werd herplaatst. Wij hebben dit hofje als kind en ook later nog bewust meegemaakt. In 1970 was het echter al zo in verval geraakt dat het moest worden afgebroken. Dat kon omdat intussen in 1958 aan de dr. Coppesstraat het eerste katholieke bejaardentehuis in gebruik was genomen….
Men heeft hier een replica van de toegangsboog als herinnering ingemetseld.
Mini heeft het daar ter plekke gefotografeerd.

         

Op de plek van de Apostelenhof werd buurtcentrum de Boei gebouwd dat inmiddels ook alweer is verdwenen en dat ons nooit heeft geboeid…