GROEN IS GRAS...

Groen is gras, groen is gras
Onder mijne voeten
‘k Heb verloren m’n beste vriend
‘k Zal hem zoeken moeten
Hé daar, plaats gemaakt, voor de jongedame
En de koekoek op het dak
Zingt een lied op zijn gemak
O, mijn lieve Augustijn
Deze dame zal het zijn
       

We vonden op internet een verklaring die daar circuleert.
Het liedje zou gaan over een begrafenisceremonie. Een meisje staat met gebogen hoofd bij het graf (groen is ’t gras onder mijne voeten) van haar vriend Augustijn (‘k heb verloren mijn beste vrind / o, mijn lieve Augustijn). 
Bij een begrafenis wordt er van aanwezigen verwacht dat ze de nabestaanden voorrang geven (hé daar, plaats gemaakt voor de jongedame). Vervolgens wordt benadrukt dat het leven gewoon verder gaat (en de koekoek op het dak zingt een lied op zijn gemak). 
De laatste regel (deze dame zal het zijn) blijft bij deze uitleg onverklaard. 
Er circuleert een tweede verklaring waarin Augustijn een homoseksuele jongeman is die zijn vriend moet begraven en vervolgens gedwongen wordt om met een meisje te trouwen, maar die verklaring is volledig ongeloofwaardig
.

Bij beide verklaringen wordt uitgegaan van de nu gangbare tekst. Bovendien is duidelijk dat de personen die met deze verklaringen zijn gekomen de betekenis van een aantal vroegere uitdrukkingen niet kennen. Laten we eerst eens naar de oorspronkelijke tekst kijken:Groen is ’t gras, groen is ’t gras
Onder mijne voeten

‘k Heb verloren mijn beste vrind
Waar moet ik het zoeken
Hé daar, plaats gemaakt voor de jongedame
Zit de koekoek op het dak
zing een liedje van gemak
O mijn lieve Augustijn
Deze dame zal het zijn.
In de vierde regel luidde de oorspronkelijke tekst ‘waar moet ik het zoeken’ in plaats van ‘ik zal hem zoeken moeten’. ‘En de koekoek op het dak zingt een lied op zijn gemak’ was oorspronkelijk;
‘Zit de koekoek op het dak, zing een liedje van gemak’.
Uit de zin ‘Ik Heb verloren mijn beste vrind’ werd geconcludeerd dat het liedje over een begrafenis gaat.
De beste vriend van een meisje is echter haar maagdelijkheid.
Dichter Jacob Cats schreef hierover in de 17e eeuw  al:

Ach! maegdom, teer gewas, dat ons so ligt ontglijt
Met soecken raeckt ‘et wech, met finden is ‘et quijt


Een meisje is in het liedje dus haar maagdelijkheid kwijt geraakt.
En dat niet alleen, want als het gras onder je voeten groen is, ben je zwanger. Dat is een probleem omdat de koekoek op het dak zit. Zoals bekend legt de koekoek zijn eieren in het nest van een andere vogel, maar koekoek is ook een benaming voor de duivel. Men sprak vroeger over de koekoek die op het dak zat, als sprake was van een relatie tussen een katholiek en een protestant (twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen) of, zoals in dit liedje, indien een meisje zwanger was zonder dat bekend was wie de vader was of indien de vader een getrouwde man was. Het meisje in het liedje weet niet meer waar ze het zoeken moet, ze is in paniek. 
Dan wordt een liedje van gemak gezongen, er wordt voor een passende oplossing gezorgd.
Augustijn biedt aan met haar te trouwen.