T ROS BEIAARD 
't Ros Beiaard doet zijn ronde
in de stad van Dendermonde.
Die van Aalst die zijn zo kwaad
omdat hier 't Ros Beiaard gaat.
't Ros Beiaard hoog verheven
hij is in het vuur gebleven.
Zie 't Ros Beiaard hoog verheven
zie 't Ros Beiaard zeer charmant

De vier Aymonskinderen jent
met 't blanke zweerd in d' hand
ziet ze rijden, '
t zijn de schoonste al van ons land..

't Ros Beiaards ogen fonk'len
zijne brede manen kronk'len
en hij wendt hem fraai en vlug
met vier broers op zijnen rug.
Hun harnas, schild en lansen
blinken bij de zonneglanzen
en den beiaard 't vooisken geeft
daar het ros zijn eer in heeft.

De vier Aymonskinderen jent
met 't blanke zweerd in d' hand
ziet ze rijden, '
t zijn de schoonste al van ons land.

O Dendermondenaren
blijft altijd den roem bewaren
van het peerd zo wijd vermaard
als den grootsten man op aard.
't Ros Beiaard is ons glorie
en benijdt g' ons die victorie,
Aalst, gij hebt nog min verstand
als ons ridderros vaillant

De vier Aymonskinderen jent
met 't blanke zweerd in d'hand
ziet ze rijden, '
t zijn de schoonste al van ons land..

't Ros Beiaard is verheven
heeft hem in het vuur begeven
en het week op 't oorlogsveld
alles voor zijn groot geweld.
't Ros Beiaard doet zijn ronde
in de stad van Dendermonde.
Die van Aalst die zijn zo kwaad
omdat hier 't Ros Beiaard gaat.


 

 




De vier Heemskinderen tijdens de ommegang in 2010 in Dendermonde...