Hela gij bloempjes, slaapt gij nu nog?
Springt uit uw knoppen, haast u dan toch!
't Zonnetje kijkt u al vlak in 't gezicht!
Bloempjes, ontwaakt toch! het is al zo licht.
Bloempjes, ontwaakt toch! het is al zo licht.
Hela gij vogels! droomt niet te lang!
Hoog van de takken klink' uw gezang.
Mei is gekomen en heeft op het veld
Duizenden bloemen tentoongesteld.
Duizenden bloemen tentoongesteld.


Hela gij kindje! Vlug op de been!
't Zonnetje schijnt al door 't vensterken heen.
Vogels en bloemen, het wachten haast moe,
Roepen het vrolijk goemorgen u toe.
Roepen het vrolijk goemorgen u toe.