BOERTJE BULT

 

 


 
Het Chinees restaurant OriŽntal City aan de Haaksbergerstraat op het Stadsveld was vroeger een klein boeren kroegje onder hoge bomen, genaamd "Bornebroek". Hier begon een zandpad dat ongeveer de huidige Dr. v.d. Zandestraat en de Korenstraat volgde.
Het pand voerde door een gebied met bos, houtwallen en weilanden naar de Weth. Nijhuisstraat, ongeveer waar nu het winkelcentrum staat. De Weth. Nijhuisstraat liep toen nog door tot aan de Haaksbergerstraat waar nu de rotonde met de hazenoren ligt.
Dit was het domein van boertje Bult en zijn reusachtige stier. Over hem deden de vreselijkste verhalen de ronde waarmee de oudere jongens ons bang maakten. Wanneer je op zijn land betrapt werd, liep het niet best met je af. Je was er dus altijd op je hoede en als iemand riep, "BOER, BOER, BULT!" wist je niet hoe snel je weg moest komen.
In werkelijkheid was het een normale boer die aan een ernstig ongeluk in zijn jeugd een hoge rug had overgehouden en geen mens kwaad deed.
Maar dat wisten wij toen niet..
Zijn boerderij stond waar nu de Adriaen van Ostadestraat loopt en werd in de jaren vijftig afgebroken voor de nieuwbouw van het Stadsveld.
Maar bij mijn generatie leeft nog altijd de legende van de wrede boer en zijn bloeddorstige bol
(stier).BOERTJE BULT

Was je naar avontuur op zoek,
nam je het pad bij Bornebroek.
Want in diep geheim gehuld,
lag daar het erf van Boertje Bult.

Hij had niet graag dat je er kwam.
Dus was je rug bij voorbaat klam
en was je hart met vrees vervuld
voor de wrede wraak van Boertje Bult.

Je keek oplettend in het rond,
sloop door ít bos, dicht bij de grond.
En werd je toch gepakt door Bult,
dan was dat mooi je eigen schuld.

Hij had ook nog een woeste bol.
Als je die pestte, werd hij dol.
Vertrapte je tot zure zult
en vrat je op samen met Bult.

Maar kwam je toch heelhuids terug,
Liep je op straat met rechte rug.
En schepte op van trots verguld
over ít avontuur bij Boertje Bult.Op de fraaie foto uit jaren veertig, genomen vanuit de Maaierstraat/Egstraat, zien we het nog maagdelijke Stadsveld. Linksboven de boerderij van Boertje Bult. Het huis rechts met puntdak bestaat nog. Het stond vroeger aan de Weth. Nijhuisstraat en ligt nu verscholen in het groen aan de Carel Fabritiusstraat. Rechts van het huis vinden we tegenwoordig het winkelcentrum onder het huis langs loopt nu van rechts naar links de S.L. Louwesstraat. In het huis woonde een klasgenoot van mij, maar dat is weer een ander verhaal(rijm)
 

     

 


        
 Twee oude nog bestaande huizen aan het voormalige Bornebroeksweggetje, de huidige Dr. van der Zandestraat
 

      
          
            In deze omgeving lagen ongeveer de boerderij, akkers                               Met dank aan Arie aan Arie Nieterink
         en weilanden van Boertje Bult..