BOERENLAND

 

 
Een landweggetje met bandensporen en in de berm groeit de gele brem...
 


 

BOERENLAND  


Wandelend op het platteland,
voel ik nog steeds de oude band
met het boerenleven van weleer.
Zie zo opas boerderijtje weer.


Een zandweg met wat bandensporen.
Een boer ploegt ginds nog diepe voren,
kraaien cirkelen krassend rond
boven de vers omwoelde grond.


Ik proef de landelijke sfeer,
voor even ben k geen stadsmens meer.
De boer groet mij en ik groet hem,
en in de berm bloeit geel de brem.

 

 
Drassige Willemsbeekweg op de Usseler Es....