DECEMBERNIEUWS 2020
 

 

 
 

KERSTLIEDMini trof in haar jukebox nog een aardige kerstsong aan van een bekende Britse zanger uit onze jeugd…


Luister en kijk mee bij;
NOSTALGIE
En… heb je nu zelf een zanger of hit uit je tienertijd die nog eens graag wilt horen en met ons delen?....


Bel of mail het door naar Mini dan gaan we er voor een volgend “OALD NIE’JS” mee aan de slag.

 

 

 HET GRONDELOZE MEER  


De donkere tijd van het jaar dat onze voorouders elkaar bij het open haardvuur de griezeligste of vreselijkste verhalen, sagen of legenden vertelden, is weer aangebroken. Gerrit zet deze traditie voor en vertelt over de stroper die tijdens de heilige nacht in het Aamsveen op jacht ging en met wie het slecht afliep.


 

 


 

   
                                                               Meertje in het Aamsveen...
HET GRONDELOZE MEER  

Wanneer we van uit de stad de hele Brinkstraat afrijden komen we uit op de Zuid Esmarkerrondweg. Direct rechtdoor kunnen we de Roodmolenweg nemen maar iets links of rechts gaan ook de Hölterhofweg en het Lappenpad (beide wegen met een sage verbonden) richting het Enschedees Sagenland of wel het Aamsveen.
Als we Cato Elderink mogen geloven, speelden zich hier op de moerassige en op sommige plaatsen ontoegankelijk veengrond tussen Nederland en Duitsland de geheimzinnigste zaken af. Niet voor niets is hier in 1973 een stukje weg ter ere van de schrijfster, Sagenweg genoemd. Legenden en sagen zijn ontstaan uit gebeurtenissen uit een ver verleden die, wel of niet waar, van vader op zoon op stille avonden rond het haardvuur door werden verteld en waarbij ieder zijn eigen versie of verzinsel om het spannend te maken, toevoegde. Deze traditie gaat terug tot onze heidense voorouders die nog in Wodan, Donar en andere natuurgoden geloofden, maar waar de kerk langzaam maar zeker een christelijk tintje aan toekende. Veel van de verhalen hebben dan ook nog kenmerken van beide religies. Nemen we dat van de brutale stroper en het Grondeloze meer, nu we ons toch in het Aamsveen bevinden.
Het was “hillige nacht” de avond waarop de zonnewende zal plaatsvinden en waar de kerk handig de geboorte van Jezus voor in de plaats bracht. Het was een nacht waar van alles kon gebeuren. Niet alleen Wodan kon langs komen, jagend door het hemelruim met zijn dodenleger tijdens de “Wilde Jacht”, maar ook Derk met Beer op zijn reusachtige varken kon komen kijken of het erf wel netjes was opgeruimd. Verder spookten er witte wieven en demonen rond. Je kon dus maar beter thuis blijven, samen rond de het vuur zitten en hopen dat de zonnewende zonder ellende zou verlopen. Ook de tot het christendom bekeerde boeren zochten voor alle zekerheid de luwte van eigen haard op want je wist het maar nooit en je naar buiten wagen om iets onwettelijks te doen als stropen kon fatale gevolgen hebben, niet alleen voor jezelf maar ook voor je gezin, vee en de oogst van komend seizoen. Onze stroper was dus gewaarschuwd, maar toch begaf hij zich in het Aamsveen, want niemand zou hem in deze stille nacht waar geen mens zich buiten waagde, betrappen. Maar hij had geen rekening gehouden met de buitenaardse machten. Was het Onze Lieve Heer of Wodan in de gedaante van een vette haas die hem in het Grondeloze meer lokte en hem naar de onpeilbare diepten van de plas liet afzinken? Er is nooit iets van hem teruggevonden, maar zijn ziel die nergens rust vond, waart er in duistere nachten rond waar hij als compensatie voor zijn daad en om alsnog een plekje in de hemel te veroveren, het meer met een vingerhoed leeg moet scheppen.
Lukt dat, dan stijgt hij ten hemel en is verlost…..
De helden onder ons die zich op zo’n nacht in het veen wagen, kunnen zijn schim als een razende bij het meer zien scheppen……
Maar wees voorzichtig, je bent zo zelf met een vingerhoed in de weer.
HET GRONDELOZE MEER  
 

Een boer die ‘k nog van vroeger ken,
vertelde over het Aamsven

dat daar ooit een veenplas lag

waarvan geen mens de bodem zag.Dat was het grondeloze meer,
In flarden mist en enge sfeer.
Men fluisterde dat deze plas
eertijds een plaats des oordeels was.


Een stroper schond de heil’ge nacht.
Hij had slechts aan zijn buit gedacht,
en is er jammerlijk verdronken,
naar eeuw’ge diepten afgezonken.


Zijn ziel vindt sindsdien nergens rust,
tot hij de vloek der goden sust.
In maan - en sterrenloze nachten,
ziet men zijn schim wanhopig trachten,


de plas te legen met veel spoed
door middel van een vingerhoed.
Want pas als ‘t meer is drooggelegd,
kan hij in ’t hemelrijk terecht…..


“ Stroop nooit op kerstnacht in ’t Aamsven”
waarschuwt de boer die ik nog ken.
“Opdat je niet met vingerhoed
die arme sloeber helpen moet”. 

 

 

 

 

 

 

 

TOEN WINTERS NOG ECHTE WINTERS WAREN….

 

 

 

 

 

 

CHOCOLADE


In de maand december was er ook in onze jeugd veel meer te snoepen en te snaaien dan de andere maanden….De bedrijven die al dat lekkers fabriceerden maakten dan ook volop reclame zoals de toen bekende chocoladefabriek van Dungen…  waar ook de rumbonen vandaan kwamen..

 

         
 

 


'N OALEN ROOP


Hebben jullie ze al gehoord, de klagende en weemoedige klanken van de midwinterhoorn? Nu brengen ze, wie dat geloven wil, de boodschap van de geboorte van Jezus, maar een paar eeuwen geleden waarschuwden de roomse boeren elkaar met de hoorn dat de Drost van Twente en zijn mannen vanaf Ootmarsum onderweg waren om een geheime mis is een schuilkerkje te verstoren. De waarschuwingstonen van de hoorn gingen van boer tot boer sneller dan de paarden van de Drost.....
Maar het meest boeit mij toch het oorspronkelijke gebruik van de hoorn.
In deze koude en donkere tijd van de mirrewinter en voor de zonnewende, leefden onze verre voorouders voortdurend in angst voor demonen en boze geesten die de komst van het licht tegenhielden en hun voedselvoorraden plunderden.. Die angst voor het duister zit nog altijd in onze genen.. Ik weet nog hoe ik hard zong of zomaar wat riep wanneer ik 's avonds in het donker een kitje kolen of een paar turven uit de schuur moest halen...... Door veel lawaai te maken met o.a de hoorns die vroeger ossenhoorns zullen zijn geweest, poogde men het kwaad te verjagen.... Ons vuurwerk is er een erfenis van...... 
De manier van blazen uit die oude tijden noemt men 'n oal'n roop........

 

 

 

 

 


MIRREWEENTERHeur iej boet'n 't zacht gefluuster
van witte wiev'n in 't duuster?
Doar goa'j as means veur op de loop.
Too.. bloas ze vot met 'n oal'n roop.


Kwoaje geest'n en demoon'n
vret van oonze broene boon'n.
Doar he'j as means nich völ te koop.
Too.. drief ze oet met 'n oal'n roop.


Maak 'n end an dee ellende!
woar blif toch de sunnewende?
Gèf oons leu 'n bètken hoop,
Too, bloas met krach 'n oal'n roop!I
k heb bewust geen foto gekozen van de obligate boer met blauwe kiel en kips maar deze prachtige foto van een boerendochter. Ze ziet er precies zo uit als de boerenmeisjes die ik in mijn jeugd nog heb gekend...

                        

 

 

 

 

 


 

 


 

 

IETS ONDER DE KURK


Natuurlijk moest er tijdens de feestdagen ook iets lekkers onder de kurk in  huis komen tegen de kou en voor de warme verhoudingen…Voor de vaders was er de inhoud aloude stenen jeneverkruik van Bols, voor de moeders kon het een likeurtje zijn en ook hier was er bij Bols een ruime keus….
De  lege jeneverkruik bleef ook na gebruik voor warmte zorgen. Hij werd in veel huisgezinnen ingezet als kruik… Keteltje kokend water erin, een oude sok er omheen en hup naar bed….


                                       
 


 

                                                     
  

                                                
                                                               HET GEMENGD KERAMISCH SCHOLTEKWARTET ZINGT VOOR ONS....

                                                            STILLIGE NACHT, HEILIGE NACHT

 

 

 

 
DE WILDE JACHT


Gerrit vertelt een verhaal over de goden en feesten van onze Germaanse voorouders ....
 

 
Schilderij  'De Wilde Jacht' 
 

 


DE WILDE JACHT

De christelijke feestdagen die we tussen december en Pinksteren vieren, dragen allemaal nog sporen mee van de feesten van onze verre Germaanse voorouders. Zelfs Sinterklaas die met wapperde mantel en baard over de daken jaagt, heeft als voorganger de oppergod Wodan die in gezelschap van zijn twee zwarte raven alles in de gaten hield. Het vereren en versieren van een altijd groen blijvende boom voert duizenden jaren terug terwijl het lawaai maken met trommels en ossenhoorns rond de jaarwisseling de winterdemonen moest verjagen. Als dit was gelukt en het licht en de zon kwamen terug ontstak men vreugdevuren en werden om na een hongerige winter nieuwe krachten op te doen verse eieren gegeten….. Voor onze voorouders die dicht bij de natuur leefden en er volledig van afhankelijk waren zaten achter de wisselende natuurverschijnselen en elementen de goden die dan weer woedend en dan weer mild en vrijgevig waren.
De belangrijkste goden komen nog voor in de namen voor onze dagen van de week.
Natuurlijk waren de zon en de maan belangrijk. Dinsdag komt van de god Thyr of Ding de dag waarop recht gesproken werd (kort geding b.v. herinnert hier nog aan)

                             

Woensdag was de dag van oppergod Wodan de woedende, die op zijn achtbenige paard door het gewelf joeg waarbij zijn blauwe mantel en witte haar wapperden. De mens zag die in de blauwe hemel met flarden witte wolken. Bij ons in Twente kreeg Wodan dan ook de bijnaam Hakkelbeernd.

       
  
Donderdag hoorde aan Donar de god van de donder, hij reed met zijn strijdwagen ratelend over de wolken, sloeg met zijn reusachtige hamer om zich heen waardoor het vuur( bliksem) er afspatte en gooide donderstenen neer. De godin Freya van de vruchtbaarheid gaf haar naam aan de Vrijdag.
Alleen Zaterdag heeft een Romeinse achtergrond naar de god Saturnus…
Rond de jaarwisseling speelden zich van allerlei onheilspellende gebeurtenissen af.
Zo kende men op het platte land tot in de vorige eeuw “de wilde jacht”. Bij zware storm en onweer meende men dat Wodan op jacht ging naar een wolf die het daglicht had opgeslokt en naar alle andere duistere winterdemonen alsook de lijken van de doden die de terugkeer van het licht in de weg stonden. Met Wodan aan het hoofd trok onder het gedonder en gebliksem van Donar een woest jagend godenleger door het hemelruim alles meesleurend wat slecht was….. Achter aan kwam als een soort vuilnisman de god van vruchtbaarheid, huwelijkstrouw, orde en netheid, Fro een broer van Freya die zorgde dat er niets achter bleef. Je moest dus zorgen dat al het nog bruikbare netjes was opgeruimd want hij sleepte alles mee. Hij reed daarbij op een reusachtig everzwijn met gouden borstels. In Twente werd hij daarom Derk met de Beer genoemd. In Wierden en omgeving is tot in de zestiger jaren nog het “sleppen” in gebruik geweest waarbij de jeugd alles wat los zat en niet opgeruimd was, meesleepte naar een open plek, een restant van het geloof aan Derk met de Beer. Als de wilde jacht voorbij was en de dagen langer werden kwam de godin Ostara ( in Duitsland heet Pasen nog altijd Ostern) met haar hazen om eieren en jong leven te brengen en de natuur weer groen te kleuren.

Ik heb geprobeerd DE WILDE JACHT in een rijmpje vast te leggen. Willem Wilmink leerde ons dat wanneer je wilt dichten je er het beste een melodie bij in je gedachten kunt nemen…….
Ik gebruikte hiervoor het toepasselijke Ghost riders in the sky van Johnny Cash…. Of instrumentaal van de Shadows… beide te vinden op You Tube.
Het prachtige schilderij (bovenaan) van de wilde jacht  is van Peter Nicolai Arbo


 

 


DE WILDE JACHT


De oale boer schrikt wakker van gedonder en gekriejs.
He zöt twee zwatte raav’n en dat brech h’m van de wiejs.
Bang veur vrouw en vee en ’t lot van hoes en hof
want de wilde jacht keump lienrecht op h’m of.Wodan rit veuran met zien groot achtbenig peard.
Zien witte hoar’n wappert en he zweait wild met zien zweard.
Donar met zien waag’n löt et donder’n kear op kear
houwt hard met ziene hamer en smit dondersteen’n near.
 

De goden bint groot
De goden bint groot
De meanske bint in nood.
 

Zo griept ze, geest’n en demoon’n met hun woeste macht.
‘t gejammer en gehuul snit deur de koale nacht.
Walkuur’n en godinn’n met de beide borsten bloot,
stekt met hun spear de weenterduuvels dood.
 

Helemoal van achter keump dan Derk met de Bear.
Zittend op zien everzwien is he drok in de wear.
Saam’n trekt ze voart een reusachtig vissersnet
en slept alle liek’n en de rotzooi met zich met.
 

Wodan is groot
Wodan is groot
Godsrieders haalt de dood..
 

Op een moal is et stille en de boer kik bang um hoog.
De wilde jacht is oaver en he zöt de hemmelboog.
Wodans blauwe maantel en ’t oranje van de sun
Beduud’n dat de veurjoarstied begun.
 

Het duuster is verbann’n en et grouw en gries verdwient.
Het vrös nich mear omdat de sun noe lang en feller schient.
Ostara met heur haaz’ns en verse eier op de rug.
Breg ‘t jonge leav’n en ’t frisse greun terug.


De meanske bint blie
De meanske bint blie
Het duuster is noe veurbie….
 

 

 

 

 

 

 

 


OPGEPAKT...

                  
Politie pakt kerstboom op bij Intratuin.  Hij had de kluit belazerd            


                
 

 

 

 
UITSLAG RAADPLAATJE


Jullie hadden het natuurlijk direct gezien. Dit was de trap bij de Bleekweg van wat wij noemden de Hoge brug, ook wel Zuiderbrug, Zuiderspoorbrug of Tubantiabrug maar nu officieel Wethouder Nijkampbrug…
De brug werd in 1945 door de terugtrekkende Duitsers opgeblazen en in 1954 weer in gebruik genomen….

Uit de vele goede inzenders is dit keer een winnares gekozen…Zij heeft de prijs, haar initialen in chocoladeletters al ontvangen…


 


Doordat het Zuiderspoor was opgeheven, werd de brug in 1999 gesloopt.

We vonden hierover trouwens nog een aardig filmpje.....  
 

  

 

 

   


                 


GENIET NIET ALLEEN
VAN PORT EN WIJN,


VAN HAAS, KIP,
KALKOEN OF KONIJN,


CHAMPAGNE, KREEFT
OF KAVIAAR,MAAR BOVENAL OOK
VAN ELKAAR....


                   

 

 

 

  

 

 

TOP

HOMEPAGE