O, denneboom, o denneboom
Wat zijn uw takken wonderschoon
Ik heb u laatst in 't bos zien staan
Toen zaten er geen kaarsjes aan
O denneboom, o denneboom
Wat zijn uw takken wonderschoon

O denneboom, o denneboom
Ik houd u trouw in waarde
Gij hebt zo vaak in Kerstmistijd
Door zooveel schoons mijn hart verblijd
O denneboom, o denneboom
Gij liefste boom op aarde O denneboom, o denneboom
Wat wil uw kleed mij leeren
Gij groeit en bloeit te allen tijd
En predikt ons bestendigheid
O denneboom, o denneboom
Wat wil uw kleed mij leeren