HOE DE HEILIGE GEEST VERDWEEN
UIT DEPPENBROEK


 

 

 

 
Wanneer de "Heilige Geest" (lees; saamhorigheid en gemeenschapszin) uit een kerk verdwijnen en de gelovigen weg blijven, rest er slechts een stapel stenen en als er geen andere bestemming wordt gevonden, is het gebouw rijp voor de sloop.
Dat gebeurde ook met de Heilige Geestkerk aan de Dollardstraat op het Deppenbroek, een nieuwe kerk die er slechts 25 jaar (1966-1991) heeft gestaan.
Ik moet dan altijd denken aan het verdriet, de teleurstelling of de woede van de mensen die met hun inzet voor de totstandkoming van de kerk hebben gezorgd. Ze offerden hun vrije tijd voor de bouw en de inrichting of gaven zelfs een deel van hun spaargeld om hun ideaal, een eigen kerk, te realiseren...HOE DE HEILIGE GEEST VERDWEEN UIT DEPPENBROEK

Het was de noorderzon die scheen,
door het lover van de oude iepen.
Toen hij met stille trom verdween
terwijl zijn eenheidsbroeders sliepen.

Hij gaf zijn lichaam aan de sloop
dat enkel nog bestond uit steen.
Nam met zich mee de laatste hoop,
liet de vader en de zoon alleen.

Nu dolen er gekrenkte zielen
die gaven voor hun ideaal.
Maar zagen hoe de muren vielen
in opdracht van een kardinaal.

Hoe win je ooit nog het vertrouwen
terug van de gewone man
die in Heil'ge Geest en Lieve Vrouwe
nauwelijks nog geloven kan?