GETUIGENIS..

 

 


 

 

 
 
In mijn kinderjaren deed men nog aan evangelisatie (zieltjeswinnen) in de arbeiderswijken. Meestal op een zondagnamiddag verzamelden zich de lidmaten van een kerkgenootschap op een hoek of plein om het woord Gods onder onwetenden of afvalligen te brengen. Het liefst in de nabijheid van een kroeg want daar vermoedde men de meeste potentiële klanten die van drankzucht of andere zonden moesten worden verlost. De evangelisten konden van diverse stromingen zijn die zich van elkaar onderscheiden door een afwijkende uitleg van de bijbel… Het bekendst was het Leger des Heils met de dames met hun markante hoedjes en vaak een behoorlijk groot orkest. Thuis geloofden we niet hemel, hel of hiernamaals en vader stond dan ook sceptisch tegenover al die religieuze clubjes. Het Leger des Heils echter kon zijn goedkeuring wegdragen en mocht bij een collecte rekenen op een bijdrage want ze deden goed werk……De rest was slechts bezig met zich afzetten tegen anderen en het verkrijgen van het eigen gelijk… Bij ons in de buurt verkondigde en zong men op het plein voor het winkelcentrum Boswinkel aan de oude Broekheurnerweg schuin tegenover café de Sport (Vos). De preek snapte ik niet en zei me dus ook niks, maar ik mocht graag naar de zang en muziek luisteren, doch het meest boeiden me de persoonlijke getuigenissen van voormalige zondaars die hun hart voor het gretig luisterende publiek uitstortten….. Dat kwam bij bijna altijd en bij alle stromingen op het zelfde neer…. Men had zich door de kennismaking met Jezus ontworsteld aan werkloosheid, drankmisbruik en huiselijk geweld en was dankzij veel bidden en Gods genade nu weer op het rechte pad….Spannend was het wanneer je de zondaar kende en je kon controleren of zijn verhaal klopte……. Ik heb geprobeerd zo’n bijeenkomst op het plein in een rijmpje vast te leggen.


GETUIGENIS
Zondagmiddag op het plein,
zou er wat bijzonders zijn?
Er staat een kinderrijk publiek,
je hoort gezang en ook muziek,
nu eens een mars dan weer een psalm,
een man in pak staat er heel kalm.
Maar na een stevig slotakkoord,
neemt hij fel, vol vuur, het woord.
Spreekt van hel, verdoemenis
en hoe mooi het in de hemel is.
Veroordeelt vloeken, alcohol,
een man roept AMEN!, een vrouw schiet vol.

Dan treedt naar voren ene Chris
voor zijn zielsgetuigenis..
Met hese stem en vol van spijt,
biecht hij op uit vroeger tijd;
“Ik sloeg mijn vrouw,
was haar ontrouw.
Sloeg ook mijn kind.
Zat met een vrind
des morgens vroeg
al in de kroeg.
Ik doe dat nu allang niet meer
want ‘k ben gelukkig in de Heer.”

De juiste toon is nu gezet,
men vouwt de handen in gebed.
Hallelujah juicht het koor,
een offerbus houdt men ons voor.
Dan is ‘t volbracht, Gods woord is op.
Bezield trekt men naar verderop..

Wij blijven achter in de wijk,
nog ver weg van “Gods koninkrijk.”