OUDE SCHOOL..

 

 
Nederlandse School voor Handel en Nijverheid
 

 

Regelmatig lezen we op Oud-Enschede nog de verontwaardiging over het slopen van een gedeelte van de Haaksbergerstraat. Over de afbraak van de Nijverheid of het oude Zuidmolengebouw zal niemand treuren maar waren er geen alternatieven voor het oude politiebureau en de fraaie rij villa’s?
Elders laat met de voorgevels van monumentale gebouwen of hele straten staan om er achter de modernste panden te bouwen waarmee het oude aanzien toch blijft gehandhaafd.
Achter het oude politiebureau op een plein met hoge bomen stond ook de in 1864 gebouwde;
Twentsche- Industrie en Handelsschool. Ooit de trots van de stad en eerste middelbare school in Nederland. De bouwkosten werden door de diverse Twentse gemeenten en het rijk met goedachten van koning Willem III, bijeengebracht. Toen de overheid niet aan de uitbreiding wilde meebetalen, nam de gemeente Enschede de school over. De naam werd gewijzigd in Nederlandsche School voor Nijverheid en Handel. Uit de school ontstonden later het Lyceum, de HBS, de Hogere Handelsschool en de Hogere Textielschool. In 1916 werd het schoolgebouw uitgebreid met het ook al gesloopte gebouw met het bekende torentje op de hoek van de Beltstraat en de C.F. Klaarstraat.
Het oude monumentale gedeelte met de trapgeveltjes werd in 1959 afgebroken.
Ik heb persoonlijk nog aardige herinneringen aan dat oude gebouw. Toen het al buiten gebruik was, werden er regelmatig oefeningen gehouden door de BB ( Bescherming Burgerbevolking) waarvan mijn vader lid was. Menigmaal werd ik deerlijk verminkt of zwaar gewond van de bovenste verdieping per lange ladder op een brancard of in de brandweergreep in veiligheid gebracht. Die slachtofferrol bracht per keer een rijksdaalder op, destijds een leuk zakcentje voor een twaalfjarige.OUDE SCHOOL….

Het heeft geen zin om nog te klagen,
over alles wat daar werd gesloopt.
Ik wil alleen nog even vragen;
“moest dat toen zo onverhoopt?”


Viel er niets te restaureren?
Moest alles plat met zo’n gemak?
Niets om ‘t oude nog te eren
dan blokkendozen zoals ’t GAK?

Na de School van Handel kwamen
er ‘t Lyceum en de HBS.
Velen deden er examen,
ook de elite kreeg er les.

Trapgeveltjes in ’t lover.
Geen ene steen is er bewaard.
Van de school is niets meer over
dan deze oude ansichtkaart……..
 

 Haaksbergerstraat 33  ca 1900...