GRATIS BAD


 

 Het gezin van Gerrit Jan van Heek (1837-1915) met zijn tweede vrouw, dertien kinderen en hond..
 

 

Foto’s van het verdwenen badhuis van van Heek waar menigeen van ons nog heeft leren zwemmen, hebben we hier al veel gezien dus heb ik deze keer gekozen voor een schilderij van Klaas Bernink en gaat het rijmpje over de werkelijke motivaties van de “gulle” stichter
De andere fabrikanten lachten hem uit toen hij met zijn plannen voor een badhuis annex zwembad kwam. Maar Gerrit Jan van Heek was niet voor niets de machtigste man in de stad. Hij had een bredere visie dan zijn collega’s - concurrenten. Investeren in goede voorzieningen, betaalde zich dubbel en dwars terug. Het bond de arbeiders aan het bedrijf en hield ze gezond zodat ze harder konden werken. De schenkingen waren aftrekbaar voor de belasting terwijl het omzetten van een landgoed naar een openbaar park fiscaal zeer aantrekkelijk was. Het leek allemaal op weldadigheid maar de ware aard kwam tevoorschijn bij een staking. Dan pasten de heren de UITSLUITING ook wel HET TWENTSE STELSEL genoemd, toe. Dat betekende dat wanneer bij één fabriek werd gestaakt, ook de andere fabrieken sloten en de arbeiders, ook al hadden die niets met de staking te maken, naar huis werden gestuurd en zonder loon zaten zolang de staking duurde. Hiermee zette men extra druk op de stakers om hun acties op te geven, zij waren er dan immers de oorzaak van dat collega’s zonder werk kwamen….. Zelfs bij de conservatiefste werkgevers in het land werd dit als een onmenselijke maatregel beschouwd, maar daar hadden de textielbaronnen geen boodschap aan. Er moest duidelijk worden gemaakt wie het hier voor het zeggen hadden……
In 1892 opende de Zwem en Badinrichting in het bijzijn van een keur aan notabelen waaronder burgemeester Edo Bergsma de deuren van de badhokjes.
Werknemers van van Heek waren verplicht eens per week een gratis stort of kuipbad te nemen, zwemmen was vrij. Ook buitenstaanders waren welkom maar moesten betalen…
Het bad was het tweede in zijn soort in Nederland en in die tijd een groot succes…GRATIS BAD
Arbeiders van meneer van Heek
moesten zich douchen, eens per week.

Men mocht dan gratis naar het bad,
omdat de baas daar baat bij had.

Meneer van Heek de gulle schenker,
was eigenlijk een sluwe denker.
Al wat hij gaf, kreeg hij terug
over de arbeider z'n rug.

Een park, een bad, een goede woning,
garandeerden zijn beloning.
Want op de duur zou je het merken,
men werd niet ziek, kon harder werken,

Ook het rijk betaalde mee
aan wat hij schonk aan Enschede.
De bonden wisten het allang;
't was grotendeels eigen belang.


"Liefde voor 't volk" was wat hij voelde.
Een liefde die al snel bekoelde,
als men het lef tot staken had.
Dan sloot 't fabriek en ook het bad.....
 

 Opening Zwem- Badinrichting van
Van Heek in 1906
..
 In 1972 wordt de schoorsteen
van het badhuis opgeblazen..