HOPSA HEISASA
Hopsa, heisasa,
't Is in de maand van Mei, ja, ja.
Rooie neuzen zijn verdwenen,
Dooie vingers, prikkeltenen,
Al dat kil en koud verdriet
Heb je in de Meimaand niet.
Hopsa, heisasa,
't Is in de maand van Mei.

Hopsa, heisasa,
't Is in de maand van Mei, ja, ja.
Weg met dikke winterjassen,
Weg met mutsen, wollen dassen,
Moortje heeft zijn werk gedaan,
Moortje kan naar zolder gaan.
Hopsa, heisasa,
't Is in de maand van Mei.

Hopsa, heisasa,
't Is in de maand van Mei, ja, ja.
Jongens kom, we gaan aan 't stappen,
Om wat frisse lucht te happen,
Alles staat in lentetooi,
O, wat is die Mei toch mooi.
Hopsa, heisasa,
't Is in de maand van Mei.