Lijntje naar de Hemel..

 

 

 

 

LIJNTJE NAAR DE HEMEL?

Wie deze oude foto ziet,
gelooft z’n eigen ogen niet.
Kabels die aan 't godshuis hingen
en rechtstreeks naar de hemel gingen?
Kon men via Eanskes toren
zo de stem des Heeren horen?
Hadden Jannink, Blijdenstein
hier vandaan hun eigen lijn?
Of sprak God misschien eens per week
direct met Gerrit Jan van Heek?

Je fantaseert er wat op los
bij ’t zien van zulk een dradentros.

Maar zou zo’n lijn hebben bestaan,
dan hadden de heren niets gedaan.
Ze durfden zich niet tot God te wenden
omdat ze hun eigen zonden kenden.
Die hielden ze liever “onder ons.”
                                                    Een gewicht met het wapen van Enschede dat werd
dus moesten de kabels ondergronds.
                                                           
gebruikt bij het wegen in de toren   
                                                                                                                                                


Een lijntje rechtstreeks naar Onze Lieve Heer dat was de eerste gedachte die bij me opkwam toen deze fraaie winterse foto een tijdje geleden op deze mooie site aan onze gretige blikken voorbij kwam. We lazen toen dat de toren werd gebruikt als steunpunt voor het telefoonnet waarvan de centrale in het oude stadhuis was gevestigd. Maar ik hield mijn vraagtekens want welk zichzelf en god respecterend kerkbestuur of bisdom zou zulk een ontsierende tros kabels op haar heiligdom toelaten? De Plechelmus in Oldenzaal of de Utrechtse Dom hebben dit zeker nooit gehad.
Er moest dus iets bijzonders aan de hand zijn.
Daarvoor moeten we even terug in de tijd en wel naar de Franse bezetting van ons land van 1795 tot 1813. De Enschedese katholieken hoopten dat de toch ook roomse Fransen hun de Grote Kerk die ze in 1597 bij verovering van Enschede door Maurits op de Spanjaarden kwijt waren geraakt aan de hervormden, terug zouden geven. Een ijdele hoop want de bezetters hadden geen enkel respect voor de kerk. Ze werd als paardenstal gebruikt en de banken werden tegen de winterkou opgestookt als brandhout… In 1808 kwam daarbij het bevel dat de toren eigendom moest worden van het gezag, de stad Enschede dus. De reden was dat de toren als hoogste punt in de omgeving ter beschikking moest staan als militair steunpunt van waaruit men een eventuele vijand kon zien naderen, met vlaggen kon seinen of de klokken bij calamiteiten kon luiden zonder daarbij afhankelijk te zijn van een koster die even was gaan koffiedrinken bij zijn zus in Losser…….. De toren was vanaf toen van de stad en de kerk van de hervormden.
De burgemeester kon dus doen en laten met de toren wat hij wilde. Dat is tot op de dag van vandaag nog zo en verklaart de telefoonkabels en het ambtelijk wegen van de handelswaar tijdens de marktdagen dat vroeger in de toren gebeurde……….