HET VERVAARDIGEN VAN EEN SFEERVOL KERSTSTUKJE
(zoals wij dat reeds in 1952 onder leiding van Juffrouw v.d. Bosch volbrachten)

BENODIGDE INGEDIËNTEN;
1) Een grote aardappel, bij voorkeur Eigenheimer
2) Een mes
3) Een appelboor of werktuig met hetzelfde effect
4) Een, bij voorkeur, witte kerstboomkaars
5) Twee kleine sparrentakjes
6) Een vel, bij voorkeur, rood crępepapier (dit is een papiersoort met onregelmatig oppervlak die
     veelal wordt gebezigd voor het omwinden van de pot waarin de kerstboom staat)
7) Een 30 centimeters lang stuk kerstlint, bij voorkeur groen
8) Een schaar

HANDLEIDING
Men neme de Eigenheimer en snijde deze in tweeën.
Men plaatse de aardappel op zijn nu platte kant en in het nog ruwe gedeelte bore men door middel van de appelboor of het gereedschap met gelijke werking een klein gat ter grote van ene doorsnee kerstboomkaars.
Men neme de bij voorkeur witte kerstboomkaars en steke deze in het zojuist geboorde gat in de aardappel.
Naast de ingestoken kerstboomkaars brenge men nu in hetzelfde gat de twee takje van ene spar aan.
Men neme het vel bij voorkeur rood crępepapier en legge dit plat voor zich op tafel.
Nu plaatse men de halve aardappel met ingestoken kaars en sparrentakjes op het crępepapier.
Men houde bij de hand het 30 centimeters lang stukje bij voorkeur groene kerstlint.
Nu vouwe men het crępepapier naar boven en drapere dit rond de aardappel met ingestoken kerstboomkaars en twee sparrentakjes.
Men houde het crępepapier omhoog en wikkele op de plek waar de kerstboomkaars en de twee sparrentakjes in de aardappel verdwijnen, het lint en knope dit met ene keurige strik vast.
Hierna knippe men het crępepapier af op ene veilige hoogte zodat de kaarsenvlam er geen vat op krijge.
Het geheel nu vormt een kleurig kerststukje dat op ene feestelijk gedekte dis niet zal misstaan.

(Helaas vertoonde dit sfeervolle kerststukje een door juf niet voorzien mankement.
Bij het naar huis gaan was door het vocht van de aardappel het rood afgevende crępepapier al zo doorweekt dat we rode handen kregen. Mijn moeder was dan ook helemaal niet blij toen ik het door mijzelf zo kundig vervaardigde stukje schoolvlijt bij thuiskomst enthousiast en trots op het witte tafellaken plaatste.
We hebben thuis een nieuwe gemaakt met onder het crępepapier een stuk zilverpapier)

Om in de schoolsfeer te blijven aan jullie de volgende vraag………………
Staat de HANDLEIDING in de gebiedende wijs, de aantonende wijs of in de aanvoegende wijs?

Reacties naar; info@stefenfen.nl