KOTTENDIEK...

 

 

 

 
De Kottendijk rond 1900, een mooi plaatje, bijna een vredig dorpsgezicht. Maar schijn bedriegt. Achter aan de Kottendijk stond, volgens de sage van prins Maurits en de heer van de Holterhof, een galg waar de roofridder en zijn bende werden opgehangen…. Toen Maurits in 1597 Enschede van de Spanjaarden bevrijdde, smeekte men hem ook een einde te maken aan de roof- en plundertochten van de heer van de Holterhof. Maurits stuurde er een leger ruiters op af dat de heer en zijn trawanten gevangen nam. Ze werden naar Maurits die zijn tenten had opgeslagen bij het Wageler overgebracht die ze tot de strop veroordeelde. Geschiedkundig kan het niet kloppen want de Holterhof, waarschijnlijk een met gracht en wal versterkt boerenhuis, moet al in de 14e eeuw tijdens een pestepidemie zijn verlaten en vervallen terwijl de werkelijke plunderaars en rovers de soldaten van het Spaanse garnizoen dat Enschede bezette, waren. De duizend inwoners van het stadje konden natuurlijk nooit de 200 manschappen voeden. Vandaar dat de soldaten regelmatig de omgeving afstruinden naar vee, graan en brandstoffen om in hun eigen onderhoud te voorzien……
Maar het blijft een mooi verhaal.
Zou aan de Kottendijk, gezien de recente gebeurtenissen iets van dat wrede verleden zijn blijven kleven?

KOTTENDIEK….
Een vaag verhaal van massamoord,
leeft volgens deze sage voort.
Achter aan de Kottendijk,
hing voor eeuwen menig lijk.
Op het Galgenmorsch, een drassig veld,
had Maurits galgen opgesteld.
Hier strafte hij terecht maar grof
de rovers van de Holterhof.
De lijken werden na de ramp
begraven op de Boddenkamp..

Nam “de Diek” dat wreed verleden mee
naar het moderne Enschede?
Bij een broodjeszaak werd ingebroken!
Een kapper werd in brand gestoken! 

 Noorderdorpermolen - ongeveer tegenover Kottendijk 12.
In het weiland achter de boerenkar staat nu de Aldi  (Deurningerstraat)
Op de plek van de spoorlijn  ligt nu de busbaan..