KROKODILLENPAADJE

  We kijken hier op de Boekelosestraat richting Usselo. De zandweg op de voorgrond van de foto
is de Rosinkweg waar de avontuurlijke krokodillenroute begon…..

 

 
Wanneer je in mijn jonge jaren komend vanaf de Usseleres in Usselo rechtsaf de Boekelosestraat insloeg, liep er een paar honderd meter na Café Hannink links een zandweg (Rosinkweg) opzij van een huis. Volgde je die en stak je even later nog een grintweg (Wissinkdiek) over dan belandde je op een paadje tussen de rogge met rechts af en toe houtwallen of bos. Het was zo smal dat je als de rogge hoog stond altijd wel de aren of bladeren van de houtwal raakte terwijl je ook regelmatig voor overhangende takken moest bukken. We noemden het dan ook toepasselijk “Krokodillenpaadje”.
Ik kwam er als kind al met mijn vader en later was het een mooie route naar Bad Boekelo. Het pad kwam uit op een stukje eigen weg van een boerderij en daarna op de Weleweg. Je vermeed dus de drukke Boekelosestraat en het dorp Boekelo. Het avontuurlijkste was de terugweg wanneer je op het Bad een leuk meisje had ontmoet want het paadje en de rogge leenden zich uitstekend voor romantische ondernemingen. Nu was ik daarin niet zo succesvol maar na de eerste keer dat ik dit heerlijke genoegen mocht smaken, begreep en herinnerde ik mij ineens de woorden van die boer vele jaren daarvoor………. Ik fietste er toen ik een jaar of zeven was met vader toen we een boer op het paadje troffen. Ik wurmde me er langs maar vader stapte af voor een praatje. In de gauwigheid had ik gezien dat de boer zich ophield bij een plat getrapt stukje rogge. Hij scheen er zich niet al te druk over te maken want hij wees er lachend op tijdens zijn gesprek met vader. Op de akker kijkt men blijkbaar niet op een halmpje……. Ineens zei de boer iets wat ik maar half verstond doch waar ik van schrok terwijl vader er hard om moest lachen. Naar huis fietsend over de Es vroeg ik vader angstig of op die plek iemand was vermoord. “Nee mien jong, in tegendeel, in tegendeel zölfs” en hij lachte nog harder dan bij de boer…. Ik begreep er, onnozel als ik nog was, niets van…………….


KROKODILLENPAADJE

Ik weet een pad door ’t roggeland,
iets breder dan een fietsenband.
Met klaprozen en korenbloemen,
waar vogels zingen, hommels zoemen.
Die samen met de wind door ’t koren,
een lonkend liefdeslied doen horen.

Je raakt door romantiek bevangen
en overmand door groot verlangen.
Geen mooier plekje dat je kent
voor als je met z’n tweeën bent.
Waarvan een boer zegt, mocht je ’t vragen,
Doar bint ‘r meer maakt as doodeslaag’n.
 

 Kijk vanaf Teesinklandenweg richting Haaksbergerstraat
met in de verte Wissinks Möl..

 

 Boekelosestraat bij Restaurant Hanninkshof Rosinkweg..
 


Boekelosestraat afslag Rosinkweg..