IN EINEM KÜHLEN GRUNDE                  door Mireille Mathieu

 

In einem kühlen Grunde,
da geht ein Mühlenrad,
mein’ Liebste ist verschwunden,
die dort gewohnet hat;
mein' Liebste ist verschwunden,
die dort gewohnet hat.


 
Sie hat mir Treu' versprochen,
gab mir ein’n Ring dabei,
sie hat die Treu’ gebrochen,
mein Ringlein sprang entzwei;
sie hat die Treu' gebrochen,
mein Ringlein sprang entzwei.Hör’ ich das Mühlrad gehen:
Ich weiß nicht, was ich will -
ich möcht’ am liebsten sterben,
da wär’s auf einmal still;
ich möcht' am liebsten sterben,
da wär's auf einmal still.“In einem kühlen Grunde “ is een gedicht von Joseph von Eichendorff, dat ook onder de  titel “Das zerbrochene Ringlein” is te vinden.
In het jaar 1807/08 schreef von Eichendorff in zijn dagboeken over de onvervulde liefde voor Käthchen Förster, dochter van een Rohrbachse kuipersmeester, herdacht die wordt door een gedenksteen aan de Philosophenweg in Heidelberg. Dit heeft waarschijnlijk Eichendorff geïnspireerd tot het schrijven van het gedicht. Volgens een andere theorie zou het de watermolen in Bresnitz in Opper-Silezië zijn geweest(het huidige Brzeźnica) die hem de inspiratie voor het gedicht verschafte.
In 1813 werd het gedicht gepubliceerd onder het pseudoniem "Florens" en onder de titel “Lied in de bloemlezing Deutscher Dichterwald. Eichendorff nam het gedicht ook op in zijn roman Ahnung und Gegenwart, geschreven in 1812 en gepubliceerd in 1815, waar het voor het eerst werd gedrukt onder Eichendorffs eigen naam.
In 1814 zette Friedrich Glück het gedicht op muziek dat vooral beroemd werd als  koorbeweging voor mannenstemmen van Friedrich Silcher onder de titel “Untreue”
Max Reger zette het gedicht in 1915 op muziek voor een vierstemmig gemengd koor als bijdrage aan het Kaiserliederbuch. 
Het nummer werd door velen uitgevoerd, onder meer door Richard Tauber, Heino, James Last, Roy Black en ook door de Franse zangeres Mireille Mathieu (22 /07/1946) in Avignon.
Zij werd ontdekt op 21 november 1965, naar aanleiding van de tv-uitzending "Télé-Dimanche" waar zij in de zangwedstrijd "Le Jeu de la Chance" het liedje "Jezebel" van Édith Piaf interpr
eteerde.