PEERDEKÖTTELLEEUWERIK


 


 

 

 

Net als vroeger in de Frederikastraat, woon ik ook nu aan de rand van de stad waar mijn tuin blijkbaar een aantrekkelijk oord is voor vogels. Niet alleen mussen, merels, eksters en duiven, maar ook diverse soorten mezen, rootborstjes, vinken, Vlaamse gaaien en zelfs de grote bonte specht komen regelmatig langs voor een gratis hapje… We genieten er met volle teugen van…
Maar toen ik enige jaren geleden begon met schrijven en rijmen over mijn jeugd, kwam ik er al herinnerend achter dat ik een vogeltje in de rij mis…
In mijn jonge jaren kwamen ze net zo veel voor als mussen, ze leken er zelfs een beetje op, alleen hadden ze een kuifje…. In de lente en zomer zag je paartjes in herfst en winter vlogen ze in groepen van zo’n twintig vogels. In de Frederikastraat kwamen ze graag in verband met de voor hen voedselrijke mest van de melkboerpaarden…. Maar nu blijken ze in ons land te zijn uitgestorven. Een laatste broedpaar is in 2015 in Noord Brabant waargenomen…..
Wie van jullie herinnert zich dit vogeltje nog of is het net als veel andere soorten ongemerkt en voorgoed uit het straatbeeld en ons geheugen verdwenen?


PEERDEKÖTTELLEEUWERIK
Hij was iets groter dan een mus
met een parmantig kuifje, dus
ging je naar zijn naam op zoek,
stond hij als kuifleeuwerik te boek.

In onze straat had hij het best,
want hij was dol op paardenmest.
Dus zeiden wij met grote schik;
Peerdeköttelleeuwerik.

Lagen er weer verse vijgen,
kon je een snelheidswedstrijd krijgen

tussen buurman met stoffer en blik
en de peerdeköttelleeuwerik..

De vogel pikte ’t graanrestant,
de buurman smeet het op zijn land.
En zo nam iedereen zijn deel,
dat paste in het groot geheel.

De buurman en zijn nageslacht
hebben het al ver gebracht.
Maar uitgestorven tot mijn schrik
is de peerdeköttelleeuwerik.

Asfalt, gif en grondverkoop,
vernietigden zijn biotoop.
Twee jaar terug op Brabants grond,
zwierf triest de allerlaatste rond.

En zo verdween er weer een soort
zonder dat het iemand stoort.
Want wie maakt er zich nu nog dik
om de peerdeköttelleeuwerik.

Steeds hoger legt de mens de lat.
Maar eens is de natuur het zat
en volgen wij, vol fipronil en kwik
de peerdeköttelleeuwerik….