MENISTENKERKJE

 

 
Menistenkerk a.d. Stadsgravenstraat vanaf de Oude Markt..
 

 

Het Menistenkerkje aan de Stadsgravenstraat heeft een speciaal plekje in mijn hart.
Nu ben ik niet gelovig maar mijn verre voorouders waren wel Menisten die vluchtend voor vervolging door de bisschop van Aken in 1740 in het veel tolerantere Amsterdam terecht kwamen. Ook in Nederland moesten de Menisten in eerste instantie in schuilkerkjes bijeenkomen, maar anders dan in Duitsland werden ze hier gedoogd. Die Nederlandse tolerantie was hoofdzakelijk te danken aan het feit dat de meeste Menisten, ook wel Mennonieten of Doopsgezinden genoemd, rijke kooplieden waren zodat er wat aan te verdienen viel. Ook de eerste Enschedese fabrikanten; van Lochem, ten Cate en Blijdenstein waren Menisten. De naam Menisten of Mennonieten komt van de Doopsgezinde pastor Menno Simonsz uit het Friese Witmarsum……
In 1631 kreeg men toestemming om ook in de stad diensten te houden. Aanvankelijk thuis bij van Lochem. Tijdens de Münsterse oorlogen van 1665-1666 en 1672-1674 toen Enschede werd bezet door de troepen van de bisschop Bommenberend, was alleen het katholieke geloof toegestaan en moesten de Menisten in het geheim samen komen in een boerenschuur bij erve den Haimer in Twekkelo. Hierna betrok men een zaaltje aan de Achterstraat( Stadsgravenstraat) waar in 1769 een nieuw kerkje (door de Menisten “Vermaanhuis” genoemd) werd gebouwd. Dit ging bij de grote brand van 1862 verloren en werd in 1864 herbouwd tot het huidige pand. De Menisten vertrokken in 1971. Het is nu in particulier bezit en een rijksmonument. Het heeft diverse bestemmingen gehad waaronder de bonthandel van Donkerwolke en een disco met de zeer toepasselijke naam “De zevende hemel” terwijl er al jaren berichten circuleren dat er bier gebrouwen gaat worden.
Tijd dat er eens eindelijk leven in die brouwerij komt..MENISTENKERKJE

Tot heil van de Menisten,
werd dit kerkje neergezet.
Omdat zij het zeker wisten;
"Hier verhoort God ons gebed."


Maar zeker is hier niets op aarde
zelfs een kerk-locatie niet.
't Verloor haar religieuze waarde
toen het godsvolk het verliet.


Al betreurt Hij hun verdwijnen
toch laat Onze Lieve Heer
zo af en toe Zijn licht nog schijnen
op het kerkje van weleer... 

 Schuur waar de Menisten samenkwamen staat nog altijd
als monument op Erve Haimer in Twekkelo...

 

 Herdenkingssteen bij de schuur
 

 Het Menistenkerkje vanaf de Oude Markt...