DEN MOOIJENHOF

 

 

 
Kaartje voor de Mooienhof..
 

 

DEN MOOIJENHOF

Het eerste parkje van de stad
waar iedereen vrij toegang had.
Geschapen door een fabrikant,
groot van hart en gul van hand.

Eiken, beuken, linden, berken,
heesters en ook bloemenperken.
Dat heette toen; Hof van Vermaak
De mensen kwamen graag en vaak.

Op zondagmorgen uit de kerk,
een zomeravond na het werk,
wandelen of heerlijk toeven,
niets te moeten of te hoeven.

Geen pretpark zoals wij dat kennen.
Het volk liet zich nog snel verwennen.
Wat paden, bankjes, een prieel,
men eiste in die tijd niet veel.

Wel een bladerdak van bomen
om zonnesteken te voorkomen
want zonnebaden gaf geen pas
omdat wit toen in de mode was.

Ter Kuile kreeg dan ook veel lof.
Men noemde het “den Mooijenhof”
Een naam die nu nog steeds bestaat
op die oude plek voor een haakse straat.
Toen in 1597 nadat Maurits Enschede op de Spanjaarden had veroverd, de buitenste gracht en de wallen en hagen moesten worden geslecht, ontstonden er tussen de Noorderhagen en Zuiderhagen dat toen weggetjes rond de stad waren en de binnenste gracht, onbebouwde grondstukken die men Hagengaardens noemde. Wie het zich kon veroorloven daar een perceel van te kopen, legde er een boomgaard of moestuin aan voor eigen gebruik.
Een van die bemiddelde Enschedese burgers was Hendrik ter Kuile waarvan men zei dat hij een man was met buitengewone gaven van hoofd en hart. Hij was de zoon van Engelbert ter Kuile die een kleine ververij had aan het van Loenshof en de daar achter liggende binnenste gracht waaruit het water voor het verven werd gehaald. Hij bracht het al snel tot wethouder van Enschede en werd in 1829 benoemd tot burgemeester, een taak die hij tot 1850 vervulde. ( in een volgend verhaal kom ik op de bijzondere wijze waarop hij de stad bestuurde terug)
Een van zijn grote liefhebberijen was de natuur en landbouw. In zijn gaarden verbouwde hij allerhande gewassen en hij vatte na enige tijd het plan op om een soort park aan te leggen met bomen, struiken bloemen, wandelpaden, bankjes en een prieel of koepel waar het voor iedereen goed toeven was. Hij kocht rond 1800 een stuk woeste grond ten zuiden van de stad aan de weg naar Poortmanshekke, deze liep buiten de stad om zodat de zware hessenwagens met handel niet door de stad hoefden en ook geen rekening hoefden te houden met de avondklok waarbij de poorten van de stad waren gesloten. Deze weg werd later de Willemstraat en in onze tijd de Boulevard  1945.


                                                                                              Mooienhofstraat in 1957

De tuin lag ongeveer op de plek vanaf de Sting, het vroegere V&D, Tuunte tot het appartementencomplex dat niet bij toeval “de Stadstuin” heet..
Men noemde het toen geen park of siertuin maar een “Hof van Vermaak” soms ook wel “Lusthof”.
Het woord tuin werd toen nauwelijks gebruikt. Wat wij nu onze tuin noemen was een gaarden en tuin betekende toen de afrastering er om heen ( in het Duits nu nog Zaun).
Het moet een prachtig parkje zijn geweest waar de toen 2600 inwoners van de stad van hebben genoten. Men gaf het de naam den Mooijenhof.
Wanneer het parkje precies is verdwenen, heb ik niet kunnen achterhalen. Op een kaart van 1862 getekend direct na de grote brand staan de omtrekken nog aangegeven. Ik denk dat het na de brand plaats heeft moeten maken voor huizenbouw. Tussen de Mooijenhof en de Beltstraat was men toen al begonnen met de aanleg van de Krim. In de loop der tijd zijn er drie straten genoemd naar den Mooijenhof. De oudste Mooienhofstraat liep van de Willemstraat dwars door het parkterrein naar de Alsteedsestraat. Deze verdween in 1954 bij de aanleg van de Boulevard. De Tweede Mooienhofstraat werd in 1956 een verlenging van de Kuipersdijk naar de Boulevard maar werd in 1971 bij de Kuipersdijk gevoegd. De huidige Mooienhof kreeg de naam in 2002 en loopt vanaf de Boulevard eerst een stukje zuidwaarts, dan naar het westen en vervolgens weer naar het noorden tot de Oldenzaalsestraat. Ze zijn een eerbetoon aan het fraaie initiatief van de Hendrik ter Kuile. Naar de goede man zelf werd de vroegere Burgemeesterstraat ( nu deel van de Haverstraat) genoemd, een eer die hij moest delen met zijn collega J.B. Blijdenstein. De Hendrik ter Kuilestraat bij de haven is genoemd naar een latere naamgenoot die zich sterk heeft gemaakt voor de aanleg van het kanaal… 

 Luchtfoto met Kuipersdijk en Mooienhof  ca 1950
V&D en postkantoor staan er nog niet op