WINTER AAN DE OOSTERSTRAAT
 

 

 

 


 

Een sfeervolle winterfoto van de Oosterstraat (boven) die me doet denken aan de Duitse schilder uit de romantiek; Caspar David Friedrich(1774-1840). Hij schilderde vaak imposante verlaten landschappen met op de voorgrond een of meer personen die met eerbied en verwondering het panorama aanschouwen waarmee de kunstenaar de nietigheid van de mens ten opzichte van de schepping (natuur) wilde uitdrukken..
Op de foto, ik denk jaren dertig, zien we twee wandelaars richting stad gaan. Nog onwetend kijken ze naar de toekomstige ondergang van een machtig concern, de imposante dubbele rij oude eiken die tot nu toe aan de saneringsdrang en de cirkelzaag ontkwam en de opnieuw in gebruik genomen spoorlijn naar Gronau die lange tijd was stilgelegd maar gelukkig wegens strategisch belang voor de NAVO niet werd opgebroken.
WINTER AAN DE OOSTERSTRAAT


Een fotootje op mijn PC,
toont ons het oude Enschede.
Een stukje stadsgeschiedenis
vertelt dat niets oneindig is….’t Is winter aan de Oosterstraat
waar nog die oude spoorkeet staat
met op de achtergrond van Heek
dat toen nog onverwoestbaar leek.


Er werd miljoenen winst gemaakt,
maar ook geploeterd en gestaakt.
Hoe arm en rijk elkaar bestreden
is verbannen naar ’t verleden.


Textiel beheerst niet meer ons leven,
maar de oude eiken bleven
en op het spoor naar Glanerbrug
keerde de Duitse trein terug….. 

 
Schilderij van Caspar David Friedrich; Mann und Frau in Betrachtung des Mondes.....
 

 
De Losserscheweg (nu Oosterstraat) met daarnaast de spoorlijn.
Rechts de grote textielfabrieken van Van Heek & Co...
..