OSSELER ES

  
Twents Landschap - van Hans Scholte in 't Hof..
 

 

Ons medelid en mijn oud-klasgenoot van de Stevenfenneschool; Hans Scholte in ’t Hoff maakt prachtig en kleurrijk werk in magisch realistische stijl waarvan ik bij de eerste aanblik al onder de indruk was en waarbij we hebben afgesproken dat ik zal proberen er passende rijmpjes bij te maken.
Een fraai schilderij is voor mij persoonlijk; “Twents Landschap” , waarin Hans het onverantwoord uitputten van de rijkdommen der aarde aan de kaak stelt en waar het uiteindelijke resultaat daarvan te zien is. Ik associeerde het onmiddellijk met onze Usseler Es.
Waarom de Usseler Es? Ik zal het proberen uit te leggen.
We zien op het eerste oog realistische zaken in een onwerkelijk landschap, het kenmerk van het magisch realisme. Laten we het geheel echter rustig op ons inwerken dan gaan we associëren.
De blauwe zee is dan de oerzee die hier miljoenen jaren geleden verdampte waarbij een dikke zoutkorst achterbleef waar nu de AKZO op de es naar boort.
Het gele zand kunnen we zien als de bodemlagen die de droog gevallen zee bedekten maar ook als metafoor voor de teloorgang van de groene es naar een industriële woestijn als de gemeente Enschede haar plannen ooit doorzet.
Mens en dier kijken met verbijstering toe waarbij de fazant zich met weemoed afvraagt waar de roggeakkers waar hij zijn kostje bij elkaar sprokkelde zijn gebleven en waarbij het meisje in badpak misschien wel terugdenkt aan Bad Boekelo; dat met het zoute golfslagbad en een zandstrand geheel passend in dit geheel “de zee op de heide” werd genoemd.
De oude boerenkar geeft aan dat het gedaan is met de antieke boerenactiviteiten die we uit onze jeugd nog kennen en waar alleen de saaie mais die volledig machinaal wordt geoogst, resteert.
Tenslotte zien we een stukje groen, een boerderij met schuur en een paar koetjes die door hooivorken in een wankel evenwicht worden gehouden. Het geeft weer dat de meeste nog bestaande eeuwenoude Usseler boerderijen hun functie hebben verloren en alleen door kunstgrepen (welk een toepasselijk woord) als monumentenzorg nog kunnen worden behouden.
Zo, dat was mijn visie.
Het magisch realisme laat echter ruimte voor ieders eigen interpretatie dus neem het in je op en onderga je eigen indrukken en laat je fantasie de vrije loop…OSSELER ES
Wel as keend vrogger hef wes
op ‘n oal’n Osseler Es
met ziene row in gel en goald
en et bleui’nd vleerboshoalt
zag al dat moois heanig verdwien’n,
en mais en zoalthuuskes verschien’n.
De oale erven dee ‘w nog keant,
könt slechts vedan as monumeant…

Wat doot ze toch met oonze earde
hef de natuur dan genne wearde?
De multies hebt oons bie ‘n nös
totdat ze ‘t op ‘n emmer vrös
dan geet ’t opeens onmeunig mis
zodat d’r niks mear oaver is
dan ’n dooi’n zee en van oons laand
’n woestenie met eankel zaand….Dit gedicht is opgenomen in de Twentse Taalbank
onder; zoekfunctie > type Gerrit Schorn


 

 Usseler Esch - circa 1945..