DES WINTERS ALS HET REGENT


Des winters als het regent
Dan zijn de paadjes diep, ja diep
Dan komt dat loze vissertje
Vissen al inne dat riet
Met ziene rijfstok, met ziene strijkstok
Met ziene lapzak, met ziene knapzak
Met ziene leere, van dirre dom deere
Met ziene leere leersjes aen !


Dat loze molenarinnetje

Ging in haer deurtjes staen, ja staen
Omdat het aerdig vissertje
Voorbij haer henen zou gaen

Met ziene rijfstok, met ziene strijkstok
Met ziene lapzak, met ziene knapzak
Met ziene leere, van dirre dom deere
Met ziene leere leersjes aen !


Wat heb ik jou misdreven
Wat heb ik jou misdaen, ja daen
En dat ik niet met vreden
Voorbij jouw deurtje mag gaen ?
Met miene rijfstok, met miene strijkstok
Met miene lapzak, met miene knapzak
Met miene leere, van dirre dom deere
Met miene leere leersjes aen !


Gij hebt mij niets misdreven
Gij hebt mij niets misdaen, ja daen
Maar gij moet driemael zoenen
Eer gij van hiere mag gaen
Met uwe rijfstok, met uwe strijkstok
Met uwe lapzak, met uwe knapzak
Met uwe leere, van dirre dom deere

Met uwe leere leersjes aen !