Zaaier, maaier eg en ploeg,
Verwijzen naar eertijds gezwoeg.
Bij 'd oogst van menig vreemd gewas,
Als warmoes, boekweit, gerst en vlas.

Ook tarwe, hennep en tomaat,
Hebben hier een eigen straat.
Wie haver zoekt, heeft pech gehad
Dat vindt je in de binnenstad.

Maar waar is toch de Roggelaan
Naar wat hier werk'lijk heeft gestaan?
Op 'd akkers van deez, oude grond,
Waar boertje Bult een plekje vond.

De tuinbouw is ook slecht bedeeld,
Vooral veel "moos" werd hier geteeld.
Waarom geen straat naar boerenkool,
Dat rijmt op Stevenfenneschool?


 

 

 
 
 

 

Toen mijn idee om een acceptabel rijm over onze school op papier te krijgen na tal van pogingen op de klippen liep, nam ik mijn toevlucht maar tot de buurt het Stevenfenne, waarvan de straatnamen hun oorsprong vinden in de agrarische sector. Het Stevenfenne is genoemd naar een oud erve. We moeten daarbij in ogenschouw nemen dat de buurt is gebouwd in de jaren twintig en dertig en toen nog gelegen was in de gemeente Lonneker waar in de decennia daarvoor zeer ingrijpende en moderniserende ontwikkelingen in de landbouw hadden plaatsgevonden. Dus niet vreemd dat men voor de nieuwe straten namen zocht die hierbij aansloten. Zo kregen Dr. P van Hoek, Wicher Nijkamp, B.W. ter Kuile, Weth. Nijhuis en Burgemeester Jacobs als belangrijke behartigers van de Lonneker landbouw een eigen straat. Daarnaast werden straten genoemd naar werkzaamheden en producten van land en tuinbouw. In 1934 zijn Enschede en Lonneker samengevoegd maar door de toen heersende crisis lag de nieuwbouw praktisch stil. Op papier bestonden toen al de Dr. Van de Zandestraat, de Warmoes en Remorsstraat die pas in de jaren vijftig en enigszins gewijzigd, werden gerealiseerd. Maar is dit nu Stevenfenne of Stadsveld of is het Stevenfenne opgeslokt door het Stadsveld? De straatnamen zijn herkenbaar, alleen Remors en Warmoes (ook wel Snijbiet) zijn zogenaamde vergeten groenten die ik in ieder geval nog nooit op mijn bord heb gehad. De Haverstraat (nu passage) in de binnenstad van Enschede is genoemd naar ene Johannes Haver die hier in een ver verleden een stuk grond en een erf bezat.
In het rijmpje vraagt de rijmelaar zich af waar we een laan kunnen vinden die genoemd is naar Rogge, het gewas dat hier verreweg het meest werd verbouwd. Een Roggestraat is er wel degelijk geweest maar werd op 8 februari 1960 omgedoopt in Tarwestraat om verwisseling met de Reggestraat op het Deppenbroek te voorkomen.
Dat er niet meer populaire groenten zijn vernoemd is een kwestie van smaak. Want wie wil er nu in de Boerenkool, Snijboon of Doperwtstraat wonen?
Alhoewel, een mens went aan alles.

 Maaierstraat
 Tarwestraat