STEVENFENNE

 

 Tarwestraat
 

 

 STEVENFENNE   (ook wel klacht van een rijmelaar)

Zaaier, maaier, eg en ploeg
verwijzen naar eertijds gezwoeg

bij d'oogst van menig oud gewas

als warmoes, remors gerst en vlas.

Ook boekweit, hennep en tomaat
hebben hier een eigen straat.
Wie haver zoekt heeft pech gehad,
dat vind je in de binnenstad.

Maar waar bleef toch de Roggestraat,
naar 't graan waarom het werk'lijk gaat
en dat ooit goudgeel golvend stond
op de akkers van deez' oude grond?

De tuinbouw is ook slecht bedeeld
want heel veel "moos" werd hier geteeld.
Waarom geen straat naar boerenkool
dat rijmt op Stevenfenneschool?De Roggestraat waar ik in het rijmpje naar verwijs, heeft wel degelijk bestaan maar moest vanwege de PTT worden gewijzigd omdat er teveel verwarring ontstond met de Reggestraat. De Roggestraat kreeg in 1960 de naam Tarwestraat terwijl de oorspronkelijke Tarwestraat, het vrijerspaadje van de Dennenweg naar de Haaksbergerstraat dat liep tussen het Philadelphiakerkje en de Apostelenhof, bij de Dennenweg werd aangetrokken. Ons medelid Hennie Ardesch verhuisde dus zonder te verhuizen. Dat overkwam ook de bewoners van de Oogststraat, zij woonden in 1936 ineens in de Landbouwstraat omdat er teveel verwisselingen met de Hoogstraat waren...
Op de foto (boven) de huidige Tarwestraat, vroeger Roggestraat
.