IN DE KRAAN VAN SANDERS
 

 

 
Boven in de kraan van Sanders...
 

 

In 1912 verhuisde de machinefabriek G.B.Sanders van de Alsteedsestraat naar de Blekerstraat.
Daar is eind jaren twintig vanuit een enorme kraan met vrij uitzicht over de stad deze foto gemaakt.
Vooraan zien we een rijtje huizen aan de Blekerstraat met uiterst links de spoorlijn naar Station Zuid.
De schoorsteenpijp rechts is van Gerh. Jannink, links zien we die van textielfirma Serphos op de hoek van de Haaksbergerstraat en de Woodriksweg die bij het bombardement op 22 februari 1944 volledig werd verwoest en gesloopt . Ook Jannink, Sanders en Blom werden zwaar getroffen, maar herbouwd.
Rechts van het midden zien we de nog bestaande witte villa aan de Haaksbergerstraat tegenover de lange muur van Jannink…


IN DE KRAAN VAN SANDERS
Boven in de kraan van Sanders,
zag je de stad toch even anders.
Net als Onze Lieve Heer,
keek je op de aarde neer.

Huizen aan de Blekerstraat,
de spoorlijn die naar Ahaus gaat.
Schoorsteenpijpen als symbool
van Enschede als metropool
der onaantastbare textiel
waar later toch het doek voor viel.

Veel van wat de plaat ons toont,
werd in de jaren opgeschoond.
Alleen Jannink staat nog overend,
voor ’t nageslacht als monument.

Het plaatje stamt nog uit de tijd
van crisis, armoe, vakbondsstrijd.
Een deel van toen beruchte namen
stond in dit gebied te samen.
Jannink, Serphos, Sanders, Blom,
we treuren er niet langer om.

Want net als in de kraan van Sanders,
beschouwden zij de wereld anders
en keek d’ elite van weleer
laatdunkend op hun voetvolk neer. 

 Afbraak van de kraan van Sanders...
 

 De witte villa aan de Haaksbergerstraat...