DAAR KOMEN DE SCHUTTERS

  De laatste schietoefening in 1907....   aan het einde van de Schietbaanweg..
 

 
Wanneer we de Nachtwacht van Rembrandt bewonderen, realiseren we ons hoogstwaarschijnlijk niet dat ook Enschede ooit zo'n groep stoere en strijdbare mannen beschikte.
Als opvolger voor de Landstorm kreeg Enschede in 1815 een Schutterij. De manschappen werden gerekruteerd uit de burgerij, de officieren waren fabrikanten of magistraten. In 1830 moesten de schutters al flink aan de slag in de oorlog met BelgiŽ. Daarna werden ze ingezet als nachtwacht in de stad. De Schutterij bezat een eigen kantoor in het stadhuis van waaruit 's nachts werd gepatrouilleerd. Ook bij rampen en ongeregeldheden assisteerden ze de politie. Oefeningen werden gehouden op het Volkspark en de schietbaan.
In 1901 werd bij wet de Schutterij opgeheven. In Enschede bouwde men langzaam af en op 1 augustus 1907 marcheerden ze ten afscheid nog een keer door de stad. Het muziekkorps bleef bestaan. Het zijn echter niet de oorspronkelijke muzikanten van de Schutterij, deze scheidden zich na een ruzie in 1897 af en richtten de Burgerharmonie op. De officieren vroegen daarop het al bestaande muziekkorps Excelsior, de plaats van de weggelopen schutters in te nemen, waarna de naam Muziekcorps der Voormalige Schutterij werd aangenomen......
In de jaren 30 en ook daarvoor werd er regelmatig gestaakt en waren er veel ongeregeldheden.
De schutters waren er als hulp voor de politie niet meer.. Die jongens te paard (met sabel of ook wel lange latten genoemd) waren Marechaussees uit Glanerbrug of Huzaren uit Deventer die door de burgemeester te hulp werden geroepen voor het handhaven van de orde als de Enschedese politie het alleen niet meer aan konDAAR KOMEN DE SCHUTTERS


Aan 't einde van de Schietbaanweg,
daar is allang de schietbaan weg.
Hij heeft er jarenlang gelegen.
Dat was voor Enschede een zegen.
Want de beschermers van de stad,
hebben er schietlessen gehad.
In uniform, compleet met pet,
oefende men zeer nauwgezet.

Ze noemden zich de Schutterij,
was je geschikt, mocht je erbij.
Zij hielden bij ontij en bij nacht,
de stad in 't oog als burgerwacht.
Ook bij het handhaven der wet,
werden de schutters ingezet.
Ze hadden samen ook veel lol,
de glazen zaten altijd vol.

Doch met de komst der nieuwe tijd,
moest men dit burgerclubje kwijt.
Een burgerman met een geweer,
dat werd te link en kon niet meer.
Dus na een trots en strijdbaar leven,
werd 't Schuttersgilde opgeheven.

Maar 't voelt nog steeds als een gemis.
Goed, dat 't muziekkorps er nog is...............


 

 
 

 Het aantreden op de Markt.
De Schutterij werd op 1 augustus 1907 opgeheven