ERVE SPIELE

 

 

 
Toegangspoort en oprijlaan van Erve Het Spiele ...
 

 

ERVE SPIELE

Park Stokhorst koestert een restant
van het verdwenen boerenland.
Kastanjes langs een oprijlaan
naar waar ooit Spiele heeft gestaan.
Getuigen uit verleden tijd
van ‘t boerenerf en landarbeid.

Dan denk ik aan vervlogen dagen
toen ik als kind met duizend vragen
luisterde naar vaders lessen
over vogels, bomen, bloemen, bessen.
Dwalend aan zijn veil’ge hand
door het verdwenen boerenland.De Oud-Enschedeërs die het Park Stokhorst nog als boerenland hebben meegemaakt, zullen zich ongetwijfeld het bekende grote boerenerve Spiele aan de Hoge Boekelerweg herinneren.
Vreemd genoeg was erve Spiele in het verleden niet de hoofdboerderij. Dat was ooit het nabij gelegen erve Kolthoff dat al bestond in 1400 en behoorde aan de graven van Bentheim. In de loop der tijden wisselde deze boerderij van eigenaren en pachters. Zoals vaker bij grote erven voorkwam, lagen er op het landgoed kleinere boerderijen die bewoond werden door zogenaamde wonners of kotters die volledig in dienst stonden van de boer op het hoofdhof. Een hiervan was de Spiele Kotte. Bij weer een nieuwe verkoop van het Kolthoff in 1730 werd deze kotte afgesplitst en verkocht aan wonner Jan Spielen. Vanaf dat moment ging de kleine boerderij een eigen leven leiden. Waar we zien dat het in de loop de jaren het erve Kolthoff steeds slechter ging, daar boerde Spiele steeds beter en nam successievelijk grote stukken land over. In 1846 was het met het Kolthoff voorgoed gedaan en kocht Spiele alle gebouwen en landerijen op…Het was toen al een belangrijk erve dat tot een van de grootste uit de omgeving uitgroeide toen de Markegronden van de Esmarke werden verdeeld en men hier ook een groot deel van wist te verwerven….
Het Kolthoff werd eind negentiende eeuw al gesloopt.
Maar ja, de stad moest uitbreiden en in 1971 was het ook over met erve Spiele. Een lot dat meer oude boerderijen in de Esmarke trof. Bij hoge uitzondering heeft de stad niet alles opgeruimd en kunnen we nu nog genieten van de prachtige, met paardenkastanjes omlijste, oprijlaan als aandenken en monument van het verdwenen boerenland….. 

 
Wönnershoes op het erve Spiele.....  afgebroken september 1971...
 

 
Achterzijde van de boerderij Spiele...  afgebroken september 1971....