DE USSELER ES


 

 

 

   

De Usseler Es behoorde ooit, voordat men er wegen dwars door aanlegde, men overging van rogge naar mais en de AKZO er boorhuisjes plaatste, tot de mooiste en grootste essen van ons land. Voor men in 1855 de nieuwe Haaksbergerstraat (de oude liep langs de Helmer) er midden overheen liet lopen, was het een grote aaneengesloten heuvel omringd door een krans van boerderijen. Door de eeuwen heen werd Ieder jaar de es, doordat men er de met koemest verzengde heideplaggen uit de potstal voor de verrijking van de arme zandgrond aanbracht, een stukje hoger. Midden op de es staat nog altijd, als boaken, de vlierbos. In voorchristelijke tijden zouden hier offers zijn gebracht en in de middeleeuwen zou er zijn gebeden voor een goede oogst. Er zou een kruis hebben gestaan dat door de calvinistische verkenners van prins Maurits tijdens het beleg van Enschede in 1597 zou zijn vernield. Van de vlierbos is nog maar een schriel struikje over....
Als ik vroeger als kind met vader op een mooie zomerdag tussen het "goudgeel golvend graan" over de es fietste, rook je de van warmte trillende en met geuren doordrenkte lucht boven het koren.
Nu ik er aan denk, ruik ik het zo weer..
In een oude reisgids vond ik een beschrijving met gedicht en foto die ik jullie niet wil onthouden...... Laten we ons oude boerenland waarderen en waar dat nog mogelijk is, sparen...

Dit schrijft een niet-Twentenaar erover in de jaren dertig....

Op onzen cirkelgang rond Enschede komen we nu in de buurt van de Helmer met vele mooie paadjes en doorkijkjes. Het aardige kerkdorpje Usselo is nu niet ver meer. Het ligt aan den weg van Enschede naar Haaksbergen, in de onmiddellijke nabijheid van een esch, welke tot de mooiste van Twente mag worden gerekend. De vroegere wandelweg van Delden naar Gronau voerde er dwars doorheen, langs een paadje, dat herinnert aan het gedicht van August Peaux:Daar loopt een wegje door 't korenland
't Is maar zoo breed als een menschenhand,
't Is overbogen
Door aren, hooge,
Twee wijde velden aan iederen kant.
't Loopt zoo verborgen de wereld door
't Gaat in de weelde van 't graan teloor
't Kruipt onder de aren,
Ik zie het zoo garen,
'k Geef al de wijde wegen er voor.
Prachtig loopt dit wegje door de wijde, wijde korenvelden. Plotseling ziet men op het hoogste punt van den esch Usselo: boven het groen der boomen steekt het torenspitsje zoo aardig uit. Voorbij Usselo, vlak bij den weg naar Haaksbergen, ziet men de boortorens van de Kon. Nederl. Zoutindustrie in de heide staan.
Verderop strekt zich de prachtige boerschap Rutbeke met het natuur-reservaat het Buurserzand uit.
Daar zijn plekjes, welke tot het mooiste behoren, dat ons land aan natuurschoon biedt.


 

 
Van de Vlierbos is nog maar een schriel struikje over...
 

 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE