VAN KERK TOT WOONHUIS


 

 B.W. ter Kuilestraat / hoek Zweringweg..
 

 

vAN KERK TOT WOONHUIS

Het geloof vloeit weg uit Enschede
Het kerkvolk loopt niet langer mee....
En achter blijft een lege kerk,
alleen geschikt voor sloperswerk.
Was d' architect misschien bekend,
dan is er kans als monument.

Men zet zo'n kerk ook wel te koop
Dan blijft er nog een sprankje hoop,
dat hij zegt die 't het betalen kan;
Ik maak er wel mijn woonhuis van.
En god zit neer en zegt ontdaan;
Ikzelf moet weg, mijn huis blijft staan ..

Wie twijfelt aan wat ik hier zeg,
kijkt maar eens aan de Zweringweg..Grootgrondbezitter G.A. Lasonder die we ook al tegenkwamen bij Drienerlo, bezat op het Stadsveld en aan de stadszijde van de Usseler Es veel grond en boerderijen waaronder het eeuwenoude erve het Mors.
Hij was in 1937 de initiatiefnemer en financier voor de bouw van een hervormde kapel op de hoek van de Zweringweg en de B.W. ter Kuilestraat, die diende als dependance van de hervormde kerk van Usselo waaronder het ressorteerde. Zijn boeren, maar ook de N.H. bewoners van de toen nieuwe wijken Stevenfenne en de bomenbuurt hoefden niet meer over de Es om naar de kerk te gaan. In 1953 ging dit kerkje over naar de hervormde gemeente Enschede daarna kwam het onder de naam 'DE WEGWIJZER' in bezit van de Baptisten Gemeente. Nu is het een woonhuis.


 

 Zweringweg / hoek met B.W  ter Kuilestraat met "Woon - Kerkje"..