YPKEMEULE... 

 

 

Als kind al boeide me de naam Ypkemeule. In woonde in de Frederikastraat om de hoek en heb vaak naar sporen in het landschap gezocht naar waar men vermoedt de oudste molen van Enschede heeft gestaan. Het internet hielp me tientallen jaren later op weg; het moet een watermolen zijn geweest aan een beek die destijds Ybeek heette. Al in het jaar 1188 wordt de naam Ybekemole vermeld. Dus een molen aan de Ybeek ook wel Ibekkemole, later verbasterd tot Ypkemeule.
Vreemd genoeg is er niets te vinden over de juiste plaats. De ene bron zegt waar nu der kerk staat van St. Jan, de andere tussen de Helenastraat en de Ypkemeulestraat. Er zijn geen afbeeldingen en ook op oude landkaarten staat de molen niet aangegeven. De loop van de Ybeek heb ik wel gevonden en die kan passen bij beide opties. Ook de waardevolle informatie die ik kreeg van de redactie van 'n Sliepsteen geeft geen zekerheid temeer omdat er diverse boerderijen met de naam Ypkemeule aan weerszijden van de Haaksbergerstraat hebben gestaan. De naam ging van de ene boerderij over naar de andere waarvan de eigenaar ook vaak Ypkemeule heette. De familienaam Ypkemeule komt in Enschede nog steeds voor. Alles wat ik heb kunnen vinden heb ik in dit rijmpje verwerkt.
Hoewel ik het meeste neig naar de plek tussen de Helenastraat en de Ypekemeulestraat blijft nog altijd de vraag; waar precies?YPKEMEULE

In mijn buurt waren er namen,
die uit 't verleden tot ons kwamen.
Zoals een straatnaam die begon
met een Griekse Y of Ypsilon.

Het Laantje zeiden mijn verwanten
met rijen bomen aan weerskanten.
Maar van al dat fraaie lover,
was in mijn jeugd al niets meer over.

Waar kwam die naam dan toch vandaan?
En heeft die Meule ooit bestaan?
Was het echt een watermolen
diep in 't weleer verscholen?

Rond 1300 staat geschreven,
werd Ibekkemole weggeven.
Met boerderij en al het werk
aan een orde van de roomse kerk.

Een oude molen aan een beek
die door de eeuwen niet bezweek
en naar ik las nog malen kon
ten tijde van Napoleon.

Een heer op reis in 1910
heeft nog de molenkolk gezien.
Met dikke balken in de grond
waar zich het molenrad bevond.

Waar stond die Ypkemeule dan?
Waar nu de kerk is van St. Jan?
Of toch wat op het kaartje staat;
opzij van 'd Ypkemeulestraat?