HOME PAGE

VERHALEN

GEDICHTEN

NOSTALGIE

ACTUEEL

WORKUM

NIEUWS



 
                   

VOOR DE 6E REÜNIE MET KLAGENOTEN 


NOVEMBERNIEUWS  2018
EXTRA FOTOREPORTAGE
 

NAAR WISSINK'S MÖL OP
2 NOVEMBER 2018

 

 

 




Fraai uizicht vanuit de nok van de molen op het erve Wissink en onze auto's
 

 





 

 





 

 




 
 

 





 

 





 

 




 
 

 





 

 





 

 





 

 




  
 

 




Gedicht van J.J. van Deinse gebeiteld op de vier 4 stenen fundamenten waarop de molen rust; 
11
 Ik zin ‘ne oale stenderkast
 Oet achtteenhonderdtwee,
 Do mi-j Jan Heenik Wissink ginn
In Ossel bouwen dee
 

 




2
Ik heb as Wissinks Möl bekènd,
Op ’t oale erve doar
’t Zoad van ’n Osseler Esch emaald
Hoast honderdtwintig joar
 

 




3
De ni-jje tied met zinnen stoom
Dee hef’t mi-j an edoan,
As gedacht’nis vuur ’t noageslacht
Kwam ‘k op diss’stéé te stoan
 

 




4
In negenteen honderd twintig een
Hef Jan Bernard van Heek
Mi-j kof en do weer op ebouwd
Hier achter Zonnebeek

 

 




Rob heeft zich  achter de molen verstopt...
 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 




Het einde van de 6e Reünie, helaas ook alweer voltooid verleden tijd!!!